Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Aktuellt
 • Förordnande av vice ordförande
  Regeringen utser generalsekreteraren Lena Johansson att vara vice ordförande i Kärnavfallsfondens styrelse t.o.m. den 31 december 2017.
  Läs mer


 • Nya ledamöter i styrelsen
  Regeringen utser Daniel Barr, chef för anpassning till Solvens II, Folksam, att vara ordförande i Kärnavfallsfondens styrelse . Thomas Hahn, biträdand...
  Läs mer

 • Kärnavfallsfonden 2013
  2013 års avkastning uppgår till -0,6 procent nominellt, vilket motsvarar -0,7 procent realt. Sedan starten 1996 uppgår den genomsnittliga årliga nomin...
  Läs mer

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se