Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Aktuellt
 • Förordnande av ledamöter
  Regeringen beslutar att förlänga Daniel Barrs förordnande som ordförande i styrelsen för Kärnavfallsfonden med ett år, det vill säga till och med den ...
  Läs mer

 • Kärnavfallsfonden 2017
  2017 års avkastning var 1,5 procent, vilket var 1,1 procent högre än jämförelseindex. Eftersom inflationstakten var 1,7 procent blev den reala avkastn...
  Läs mer

 • Förordnande av vice ordförande
  Regeringen utser Malin Björkmo att vara vice ordförande i Kärnavfallsfondens styrelse fr. o.m. den 1 januari 2018 t.o.m. den 31 december 2019.Regering...
  Läs mer

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se