Till startsidan

Årsredovisning 2017

Kärnavfallsfonden publicerar både Årsredovisning för 2017 och en publikation med bredare information om fonden och finansieringssystemet - Fakta om Kärnavfallsfonden 2017. 

  • Avkastningen var 1,5 procent, vilket var 1,1 procentenheter lägre än jämförelseindex. Eftersom inflationstakten var 1,7 procent blev den reala avkastningen -0,2 procent.
  • Fondkapitalet ökade med 2 618 miljoner kronor och var 67 236 miljoner kronor vid årets slut.
  • Förvaltningskostnaderna uppgick till 0,019 procent av fondkapitalet vid utgången av år 2017, varav 0,012 procentenheter avsåg kapitalförvaltning och 0,007 procentenheter avsåg myndighetsadministration.

Mer information hittar du i Kärnavfallsfondens Årsredovisning 2017PDF och i Fakta om Kärnavfallsfonden 201PDF7

Uppdaterad av: Anna Major,  2018-04-13 13.51
Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se