Till startsidan

Årsredovisning 2016

Kärnavfallsfonden publicerar både Årsredovisning för 2016 och en publikation med bredare information om fonden och finansieringssystemet - Fakta om Kärnavfallsfonden 2016. 

  • Avkastningen var 5,85 procent, vilket var 0,8 procentenheter lägre än jämförelseindex. Eftersom inflationstakten var 1,7 procent blev den reala avkastningen 4,1 procent.
  • Fondkapitalet ökade med 5 333 miljoner kronor och var 64 618 miljoner kronor vid årets slut.
  • Förvaltningskostnaderna uppgick till 0,018 procent av fondkapitalet vid utgången av år 2016, varav 0,012 procentenheter avsåg kapitalförvaltning och 0,006 procentenheter avsåg myndighetsadministration.

Mer information hittar du i Kärnavfallsfondens Årsredovisning 2016PDF och i Fakta om Kärnavfallsfonden 201PDF6

Uppdaterad av: Anna Major,  2017-05-09 15.36
Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se