Till startsidan

Årsredovisning 2019

  • Totala avkastningen var 5,27 procent. Eftersom inflationstakten var 1,8 procent blev den reala avkastningen 3,47 procent.
  • Fondkapitalet ökade med 4 945 miljoner kronor och var 74 594 miljoner kronor vid årets slut.

Mer information hittar du i Kärnavfallsfondens årsredovisning 2019PDF

Uppdaterad av: Anna Major,  2020-03-31 11.32

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se