Till startsidan

Årsredovisning 2023

  • Totala avkastningen var 9,43 procent efter kostnader. Eftersom inflationstakten var 4,40 procent blev den reala avkastningen 5,03 procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet ökade med 6 002 miljoner kronor och var 78 874 miljoner kronor vid årets slut.

Mer information hittar du i Årsredovisning 2023 Pdf, 1.6 MB.

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2024-03-12 14.50

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se