Till startsidan

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Kärnavfallsfonden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR gälla som lag i Sverige och ersatte då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.
Datainspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet. Mer information om GDPR kan du läsa på Datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, en bild, fingeravtryck eller ett ärendes diarienummer med mera.

Offentlighetsprincipen

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Rätt att begära information

Vill du veta om Kärnavfallsfonden behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Kärnavfallsfonden och att få uppgifter rättade. Läs mer om hur man begär information på Datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter som gäller Kärnavfallsfondens behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till Kärnavfallsfonden: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se

Kärnavfallsfonden har utsett Andreas Hedefalk till dataskyddsombud (Data Protection Officer) som nås på mailadressen andreas.hedefalk@kammarkollegiet.se. Du kan även skriva ett brev till Kärnavfallsfonden, c/o Kammarkollegiet, GDPR, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Uppdaterad av: Ingmarie Severien,  2019-02-26 13.54

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se