Till startsidan

Fondens kapitalplaceringar

Kärnavfallsfondens kapitalplaceringar styrs av ett regelverk som beslutats på olika nivåer.
På den högsta nivån finns bestämmelser som regeringen beslutat om i förordningen (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel. På nästa nivå har fondens styrelse inom ramen för förordningens bestämmelser beslutat om en placeringspolicy.

Uppdaterad av: Anna Major,  2018-04-09 09.37
Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se