Till startsidan

Avkastning

Den nominella avkastningen på totalnivå under 2023 uppgick till 9,43 procent efter kostnader och för femårsperioden till 2,81 procent i genomsnitt. Den reala avkastningen uppgick till 5,03 procent efter kostnader och för femårsperioden till -2,17 procent i genomsnitt

Basportfölj

Den nominella avkastningen uppgick till 6,41 procent under 2023, medan inflationen uppgick till 4,40 procent. Den reala avkastningen uppgick därmed till 2,01 procent. I genomsnitt per år under den senaste femårsperioden var den reala avkastningen -4,86 procent.

Den långsiktiga portföljen

Den nominella avkastningen under år 2023 uppgick till 15,04 procent. Inflationen uppgick till 4,40 procent. Den reala avkastningen uppgick därmed till 10,64 procent. I genomsnitt per år under den senaste femårsperioden var den reala avkastningen 4,75 procent.

Det bör noteras att förvaltningskostnaden för det globala mandatet ingår i avkastningssiffran på 15,04 procent. Om avkastningen för det globala mandatet ska redovisas på samma sätt som det svenska mandatet, dvs. före förvaltnings­kostnader, ska denna kostnad exkluderas. Den nominella avkastningen för den långsiktiga portföljen blir då 15,11 procent.


 

 

 

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2024-03-12 14.42

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se