Till startsidan

Avkastning

Den totala avkastningen har varit positiv både för 2021 och den senaste femårsperioden. Reala avkastningen under 2021 uppgick till 3,54 procent och till 1,94 procent i genomsnitt under femårsperioden.

Basportfölj

Avkastningen i basportföljen under 2021 uppgick till 0,36 procent nominellt. Inflationen uppgick till 3,90 procent och den reala avkastningen uppgick därmed till -3,54 procent. I genomsnitt per år under den senaste femårsperioden var den reala avkastningen -0,66 procent.

Långsiktig portfölj

Avkastningen i den långsiktiga portföljen under 2021 uppgick till 21,01 procent nominellt och 17,11 procent realt. I genomsnitt per år under den senaste fyraårsperioden var den reala avkastningen 9,33 procent. De utökade placeringsmöjligheterna hittills har bidragit till en ökning av avkastningen i kärnavfallsfonden.

 

 

 

 

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2022-03-18 13.45

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se