Till startsidan

Avkastning

Den totala avkastningen har varit negativ både för 2022 och den senaste femårsperioden. Reala avkastningen under 2022 uppgick till -23,03 procent och till -3,22 procent i genomsnitt under femårsperioden.

Basportfölj

Avkastningen i basportföljen under 2022 uppgick till -8,85 procent nominellt. Inflationen uppgick till 12,3 procent och den reala avkastningen uppgick därmed till -21,15 procent. I genomsnitt per år under den senaste femårsperioden var den reala avkastningen -5,24 procent.

Den långsiktiga portföljen

Avkastningen i den långsiktiga portföljen under 2022 uppgick till -14,20 procent nominellt och -26,50 procent realt. I genomsnitt per år under den senaste fyraårsperioden var den reala avkastningen 0,99 procent. De utökade placeringsmöjligheterna hittills har bidragit till en ökning av avkastningen i kärnavfallsfonden.


 

 

 

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2023-03-08 12.55

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se