Till startsidan

Avkastning

Den totala avkastningen har varit positiv både för 2019 och den senaste femårsperioden. Reala avkastningen under 2019 uppgick till 3,47 procent och till 1,22 procent i genomsnitt under femårsperioden.

Långsiktig portfölj

Avkastningen i den långsiktiga portföljen under 2019 uppgick till 24,5 procent nominellt och 22,7 procent realt. Eftersom perioden är kort och portföljen är under uppbyggnad är det inte meningsfullt att närmare analysera avkastningsresultatet i relation till mål, jämförelseindex etc. Det kan dock konstateras att de utökade placeringsmöjligheterna hittills har bidragit till en ökning av avkastningen i kärnavfallsfonden.

Basportfölj

Avkastningen i basportföljen under 2019 uppgick till 1,84 procent nominellt och 0,04 procent realt. I diagrammet visas utvecklingen av 100 kronor som betalades in till Kärnavfallsfonden portföljen BAS den 1 januari 1996. Som jämförelse visas också hur 100 kronor utvecklats med jämförelseindexets avkastning och hur mycket som gått åt till att kompensera för inflationen under perioden.

  • 100 kronor i Kärnavfallsfonden har växt till 366 kronor.
  • 31 kronor av avkastningen har gått åt till att kompensera för inflationen.


1000 kr utvecking 1995 - 2008

Klicka för större version 

 

 

Uppdaterad av: Anna Major,  2020-04-03 16.35

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se