Till startsidan

Placeringspolicy

Styrelsen för Kärnavfallsfonden fastställer årligen en placeringspolicy.

Syftet med policyn är att ange hur fondens tillgångar ska placeras. Avkastningsmål framgår av policyn liksom ansvarsfördelningen mellan Kärnavfallsfondens styrelse och Kammarkollegiet. I policyn anges hur olika risker kontrolleras och begränsas samt hur resultatet av förvaltningen rapporteras.

Placeringspolicy 2024 Pdf, 490.5 kB.

Riktvärden BAS och LÅNG Pdf, 106.3 kB.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Styrelsen för Kärnavfallsfonden fastställer årligen en policy för ansvarsfulla investeringar.

Kärnavfallsfonden ska enligt förvaltningsförordningen förvalta fondmedlen på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö- och sociala aspekter. Fonden har för detta ändamål antagit en policy som preciserar vilka krav som ställs på kapitalförvaltningen.

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2024-05-15 11.04

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se