Till startsidan

Placeringspolicy

Styrelsen för Kärnavfallsfonden fastställer årligen en placeringspolicy.

Syftet med policyn är att ange hur fondens tillgångar ska placeras. Avkastningsmål framgår av policyn liksom ansvarsfördelningen mellan Kärnavfallsfondens styrelse och Kammarkollegiet. I policyn anges hur olika risker kontrolleras och begränsas samt hur resultatet av förvaltningen rapporteras.

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2020-03-25 08.49

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se