Till startsidan

Inbetalningar

Enligt lag ska den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har givit upphov till restprodukter betala kärnavfallsavgift.

Före den 1 januari 2008 gällde avgiftsskyldigheten den som hade tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor och var begränsad till den tid som reaktorn är i drift. Fram t.o.m. 2017 betalade de kärnkraftproducerande företagen också en särskild avgift för att finansiera avvecklingen av forskningsreaktorerna i Studsvik och vissa andra kostnader för det tidiga svenska kärnkraftsprogrammet.

Avgifterna beräknas i förhållande till den energi som levereras och fastställs som ett visst antal öre per levererad kWh. Avgiften differentieras för varje avgiftsskyldig och beräknas så att de sammanlagda avgifterna för varje betalare ska täcka just den betalarens sammanlagda beräknade framtida kostnader. Sedan den 1 januari 2008 kan avgift även fastställas som ett visst belopp i kronor, t.ex. för en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi eller är en s.k. övrig avgiftsskyldig.

Under 2023 uppgick avgiftsinbetalningarna till 2 184 miljoner kronor. Fördelningen framgår av följande diagram.

Fördelning inbetalningar Förstora bilden

Klicka för större version

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2024-03-12 14.44

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se