Till startsidan

Utbetalningar

Kärnavfallsavgiften ska användas för att täcka

  • tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter,
  • tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar,
  • tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs,
  • statens kostnader för förvaltning av fondmedlen och prövning av frågor om avgifter, utbetalning av fondmedel m.m.,
  • statens kostnader för tillsyn av avvecklingen och rivningen av kärntekniska anläggningar,
  • statens kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt övervakning och kontroll av slutförvar,
  • tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, samt
  • kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.

De särskilda studsviksmedlen ska användas för att täcka kostnader för det tidiga svenska kärnkraftsprogrammet.

Under 2023 uppgick utbetalningarna till 3 058 miljoner kronor.

Fördelning utbetalningarFörstora bilden

Klicka för större version

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2024-03-12 14.45

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se