Till startsidan

Om Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfonden har till uppgift att

  •   ta emot avgiftsmedel från dem som är avgiftsskyldiga
  •   förvalta avgiftsmedlen samt
  •   göra utbetalningar i enlighet med Strålsäkerhetsmyndigheten beslut.

Avgifter som betalas in kommer från kärnkraftbolagen och andra avgiftsskyldiga tillståndshavare. Avgifterna beräknas i förhållande till den energi som levereras. Sedan år 2008 kan avgiften också bestämmas som ett belopp i kronor, t.ex. för en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi. Det är regeringen som beslutar hur stor avgiften ska vara efter förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Huvuduppgiften för Kärnavfallsfonden är att förvalta kapitalet så att det blir en god avkastning på de pengar som betalas in.

Kärnavfallsfonden sköter också utbetalningar från fonden. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som prövar och beslutar hur fonderade medel får användas.

Uppdaterad av: Anna Major,  2017-01-24 10.31
Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se