Till startsidan

Om Kärnavfallsfonden

Kärnavfallsfonden har till uppgift att

  •   ta emot avgiftsmedel från dem som är avgiftsskyldiga
  •   förvalta avgiftsmedlen samt
  •   göra utbetalningar i enlighet med Riksgäldens beslut.

Avgifter som betalas in kommer från kärnkraftbolagen och andra avgiftsskyldiga tillståndshavare. Avgifterna beräknas i förhållande till den kärnkraftsenergi som levereras eller som ett belopp i kronor, t.ex. för en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi. Det är regeringen som beslutar hur stor avgiften ska vara efter förslag från Riksgälden.

Huvuduppgiften för Kärnavfallsfonden är att förvalta kapitalet så att det blir en god avkastning på de pengar som betalas in.

Kärnavfallsfonden sköter också utbetalningar från fonden. Det är Riksgälden som prövar och beslutar hur fonderade medel får användas. 

Uppdaterad av: Marie Lewenhaupt,  2023-12-15 16.48

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se