Till startsidan
Daniel Barr

Daniel Barr

Ordförande, ek. lic., chef för anpassning till Solvens II, Folksam
(förordnad t.o.m. 2016)

Lena Johansson

Lena Johansson

Vice ordförande, generalsekreterare, Internationella handelskammaren, ICC Sweden (förordnad t.o.m. 2017)

Sara Bergström

Sara Bergström

Fil.dr. Svensk försäkring,
(förordnad t.o.m. 2015)

Göran Finnveden

Göran Finnveden

Professor, vice rektor för hållbar utveckling, KTH
(förordnad t.o.m. 2015)

Johan Gyllenhoff

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2015)

Christer Malmgren

Thomas Hahn

Biträdande professor vid Stockholm Resilience Centre (förordnad t.o.m. 2016)

Christer Malmgren

Christer Malmgren

Civilekonom, finanschef E.ON Sverige AB
(förordnad t.o.m. 2016)

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se