Till startsidan
Ordförande

Mats Dillèn

Ordförande, Ph.D inom ekonomi, f.d. generaldirektör
(förordnad t.o.m. 2024)

Styrelse

Rose Marie Westman

Vice ordförande, Makroekonom
(förordnad t.o.m. 2025)

Anders Bengtsson

Finance Director, Sydkraft AB
(förordnad t.o.m. 2024)

Sophie Degenne

Senior rådgivare, Finansinspektionen
(förordnad t.o.m. 2026)

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2026)

Christian Ragnartz

Christian Ragnartz

Head of Debt Management, Kommuninvest
(förordnad t.o.m. 2024)

Björn Österberg

Styrelseledamot, Finanskonsult
(förordnad t.o.m. 2025)Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se