Till startsidan
Ordförande

Mats Dillèn

Ordförande, Ph.D inom ekonomi, fd. generaldirektör
(förordnad t.o.m. 2024)

Sara Bergström

Vice ordförande, Fil.dr. Svensk försäkring
(förordnad t.o.m. 2023)

Styrelse

Rose Marie Westman

Chefsekonom, Burestam & Partner
(förordnad t.o.m. 2022)

Malin Dahlroth

Finance Director, Sydkraft AB
(förordnad t.o.m. 2024)

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2023)

Christian Ragnartz

Christian Ragnartz

Head of Debt Management, Kommuninvest
(förordnad t.o.m. 2024)

Björn Österberg

Chief Investment Officer, IPM
(förordnad t.o.m. 2022)


Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se