Till startsidan
Susanne Lindh

Susanne Lindh

Ordförande, civilekonom, VD Nobelhus AB
(förordnad t.o.m. 2014)

Daniel Barr

Daniel Barr

Vice ordförande, ek. lic., avdelningschef Riksgäldskontoret
(förordnad t.o.m. 2014)
Sara Bergström

Sara Bergström

Fil.dr. Utredningssekreterare i Statsskuldsutredningen,
(förordnad t.o.m. 2015)

Göran Finnveden

Göran Finnveden

Professor, vice rektor för hållbar utveckling, KTH
(förordnad t.o.m. 2015)

Johan Gyllenhoff

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2015)

Lena Johansson

Lena Johansson

Generaldirektör, Kommerskollegium
(förordnad t.o.m. 2015)

Christer Malmgren

Christer Malmgren

Civilekonom, finanschef E.ON Sverige AB
(förordnad t.o.m. 2014)

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se