Till startsidan

Daniel Barr

Ordförande, ek. lic., Produktchef, Folksam
(förordnad t.o.m. 2018)


Lena Johansson

Vice ordförande, Generalsekreterare, Internationella handelskammaren, ICC Sweden
(förordnad t.o.m. 2017)


Sara Bergström

Fil.dr. Svensk försäkring,
(förordnad t.o.m. 2017)

Malin Björkmo

Ek.lic., Björkmo Advisors AB
(förordnad t.o.m. 2017)

Malin Dahlroth

Finance Director, Sydkraft AB
(förordnad t.o.m. 2017)

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2017)

Björn Österberg

Chief Investment Officer, IPM
(förordnad t.o.m. 2018)


Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se