Till startsidan

Daniel Barr

Ordförande, ek. lic., chef för anpassning till Solvens II, Folksam
(förordnad t.o.m. 2016)


Lena Johansson

Vice ordförande, Generalsekreterare, Internationella handelskammaren, ICC Sweden
(förordnad t.o.m. 2017)


Sara Bergström

Fil.dr. Svensk försäkring,
(förordnad t.o.m. 2017)

Malin Björkmo

Ek.lic., Björkmo Advisors AB
(förordnad t.o.m. 2017)

Malin Dahlroth

Finance Director, Sydkraft AB
(förordnad t.o.m. 2017)

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2017)

Thomas Hahn

Biträdande professor, Stockholm Resilience Centre
(förordnad t.o.m. 2016)


Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se