Till startsidan

Daniel Barr

Ordförande, ek. lic., Produktchef, Folksam
(förordnad t.o.m. 2018)


Malin Björkmo

Vice ordförande, Ek.lic., Björkmo Advisors AB
(förordnad t.o.m. 2019)

Sara Bergström

Fil.dr. Svensk försäkring,
(förordnad t.o.m. 2019)

Malin Dahlroth

Finance Director, Sydkraft AB
(förordnad t.o.m. 2019)

Johan Gyllenhoff

Group Treasurer, Vattenfall AB
(förordnad t.o.m. 2019)

Christian Ragnartz

Christian Ragnartz

Head of Debt Management, Kommuninvest
(förordnad t.o.m. 2019)

Björn Österberg

Chief Investment Officer, IPM
(förordnad t.o.m. 2018)


Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se