Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Text

Aktuellt
 • Kärnavfallsfonden 2016
  2016 års avkastning uppgår till 5,8 procent nominellt, vilket motsvarar 4,1 procent realt.Sedan starten 1996 uppgår den genomsnittliga årliga nominell...
  Läs mer


 • Nya ledamöter i styrelsen
  Regeringen utser Björn Österberg att vara ledamot i styrelsen för Kärnavfallsfonden fr.o.m 1 januari 2017.Förordnandet upphör den 31 december 2018.
  Läs mer

 • Nya ledamöter i styrelsen
  Regeringen utser skattechefen Malin Dahlroth att vara ledamot i styrelsen för Kärnavfallsfonden fr.o.m 1 januari 2016.Förordnandet upphör den 31 decem...
  Läs mer

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se