Till startsidan

Välkommen till Kärnavfallsfondens hemsida

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Myndigheten leds av en styrelse som utses av regeringen. Två av ledamöterna utses på förslag av tillståndshavarna som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift.

Myndigheten har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.

Aktuellt
 • Förordnande av vice ordförande
  Regeringen utser Malin Björkmo att vara vice ordförande i Kärnavfallsfondens styrelse fr. o.m. den 1 januari 2018 t.o.m. den 31 december 2019.Regering...
  Läs mer


 • Nya ledamöter i styrelsen 
  Regeringen utser Christian Ragnartz att vara ledamot i styrelsen för Kärnavfallsfonden fr.o.m. den 1 januari 2018.Förordnandet upphör den 31 december ...
  Läs mer

 • Kärnavfallsfonden 2016
  2016 års avkastning uppgår till 5,8 procent nominellt, vilket motsvarar 4,1 procent realt.Sedan starten 1996 uppgår den genomsnittliga årliga nominell...
  Läs mer

Kärnavfallsfonden,  c/o Kammarkollegiet,  Box 2218,  103 15 Stockholm,  Tel: 08-700 08 00,  Fax: 08-20 38 81,  E-post: karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se